Tin tức

Vì sao mức đóng BHXH khác nhau nhưng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như nhau?

Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH