LDG lên tiếng việc bị kiểm toán nhấn mạnh dự án sai phạm ở Đồng Nai

Admin

Phía LDG đánh giá các vi phạm của mình đều là vi phạm hành chính và đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ về xử phạt theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa có văn bản giải trình về các vấn đề mà đơn vị kiểm toán nhấn mạnh sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Đáng chú ý là thông tin về Dự án Tân Thịnh (Viva Park) tại Đồng Nai khi LDG ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng và thu về hơn 132 tỷ đồng nhưng chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Trong số trên, các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25 – 95% giá trị hợp đồng và đã có 7 hộ chuyển đến sinh sống.

Giải trình về vấn đề này, công ty đánh giá các vi phạm của mình đều là vi phạm hành chính, phía công ty đã thực hiện và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ về xử phạt theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. LDG cũng cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Đầu tư LDG nhận định Dự án Tân Thịnh sẽ được tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án, chấm dứt thời gian gián đoạn để phục vụ cho việc thanh tra trong thời gian qua.

Hồ sơ doanh nghiệp - LDG lên tiếng việc bị kiểm toán nhấn mạnh dự án sai phạm ở Đồng Nai

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai.

Về việc phát sinh chậm thanh toán lãi trái phiếu của lô trái phiếu LDGH2123002 với số tiền gần 5,3 tỷ đồng, LDG đánh giá đây chỉ là việc chậm thanh toán nhất thời và không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Công ty sẽ có các giải pháp cụ thể để đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời gian tiếp theo.

Ngoài ra, LDG cho rằng không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như bị buộc phải ngưng hoạt động, hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động.

Đối với số liệu so sánh của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, công ty đã thực hiện điều chỉnh, phân loại lại một số chỉ tiêu của báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Các chỉ tiêu được điều chỉnh, phân loại lại nhằm trình bày số liệu theo đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán theo đúng quy định.