Doanh nghiệp

Bitcoin vượt 42.000 USD, Tổng thống El Salvador mừng rỡ tuyên bố: Chúng tôi còn lâu mới bán

Sau đợt tăng giá Bitcoin gần đây, quốc gia này sẽ được lời hơn 3,6 triệu USD.