Công nghệ - Đời sống

Đỉnh cao xe gia đình Volvo EM90 có thể không bán tại Việt Nam vì lý do này

Khả năng Volvo EM90 đến Indonesia khó có thể xảy ra. Điều này cũng gần như "chặn đứng" khả năng chiếc MPV điện 7 chỗ đến những thị trường khác ở Đông Nam Á như Việt Nam.